wrapper

إنتَ مُو هـَذاك إنتَ

صـنهيــر الـمسودني

إنت مو هذاك انت .. ولا طـَعــْمَـك ألـــِـف وَسـْـفـه بـُـكَــَه طـَعـْـمـَـك

إنت مو هذاك إنت .. وسادَة ريــشْ يَحـبَـيّـب ألِـزّن خَــدّيْ ابـْخـَــدك

 إنت مو هذاك انت .. خـَجَـل كِـلـّـكْ .. تـِـعـْـرًَك مِـن أحـاجــيـك أوأشـُبـكَـنـَــّـك

إنت مو هذاك انت .. وَرد جـوري .. يـعـِـط ْدومَـه أكًِـطـْعـَـــنـّـك وَشـِـمَـنـّــك

إنت مو هذاك انت .. كِحِلْ لِـلعينْ .. أدِكَــنّـك وَسِحْـنـنّـك وَحـِطـنـّـك

أشِـمّـن ريـحَـتـَـك وَسْـكَـر .. أعـّـد انـْجـوم وَسْـهَـر يـانـَجـِـمْ كـِـلـّـك

وَرِدْ اردود أحْسِبْـهـِن ألــِـف مـرّه .. وَغـْـلـَـط مِـــن يُـمُــر اسْـمـَـك

أحِـبّـك يابـِيابي العـيـن يـمْــدلّـَـّـل .. أريــد اغـفـَه ابـرمِشْ جـفــنَــك

***

حِـنـّه للعِـرس دومَـك أدوفـَنـْهـَه ابْـدَمِـع عـيـنـي .. يـَحَـفـْـنـَة لـيـلـو مـالِــمّـك

زهـْـره ابـْـكِـلْ كِــتِــرأفـّـيــشْ يـَحْــبَــيـّـب ، عِــطِــرهَــه ايـْـفــُـوحْ مِـن خَــّـدك

طعـُم ريجَـك شَهَد وَكْـثــَر .. يَـبربَـن والدَمِع بَرحي وَحْـله امْن العـَسلْ طـَعـمَك

يَـخـزامَـه ابـكـلـُب عاشِــكْ .. أحِـبْ سَهـمَـك يــظِــلْ يـِـلـْجــِم أثــَر جـَـرحَـك

مـاصِـيـحَــن أبـَـد أحـّـاه لاتـُـفـرَح .. إخِــذ كَـلـبـِي أوَدعَـــنّــَه رَهَــن عِــّدك

هالـْبـَت تِصْـنِتْ الـْوَنْـتـَه .. لـكـن ماأظـِنـّه ايْـونْ يـِخْجَـل يـسْــتِـحي مِـنـّـك

دوم اتـْسّرد ابروحي اشْـكِـثِـر ظالم .. خَـنجَـر بالضِـلع صايـر ولـَـكْ جَــنّـك

***

أشـيـلـَن كَـلبـي بـجـفوفي لـنـّـكْ بيه ياروحي .. أخافْ أعْــليه مـن ظـُـلـْمَـك

إنـت موهـذاك انـت كـِحِـل للعـيـن يحـْـبـَيّـب أدكَـنـّـك وشِـمـّـنـّـك وَحِـطـَـنّــك

ألـْـطِـش حِـنـّه بالـْـبـيــبـان ــــ مِـن تِـرجَع وشِـمّـنـَـكْ

وصَـلـّيـّـلـَـك خَـمِس مرّات ــــ بَـعـْــدَ الـلـّه أحِــبـَـنـّـكْ

أنـْـذِر وَاطـْـلـــُبْ امْــرادي ــــ ومْـراد الـيحِــبْ مِـنـّـكْ

أحـبّـك وَسْـكَـر ابْحُبّـك اوعـيـبْ اصْـحَه .. آنَـه اصْـحـَه امْـنَ اشوفنـّـك وَبوسنّـك

نِـسيت اسمي وَكـول اسْمـَـك يـصـيـر اَسْـمـي .. وَمـوتـَـنْ واحْـتِـيـي ابـإسْـمـَـك

 

Last modified on الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2015

عن الموقع

 المندائية موقع مندائي اخباري يختص بالقضايا المندائية الدينية والأجتماعية كما يوفر اخبار حول العالم يتيح للكتاب نشر مقالاتهم كما لا يتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية عن دقة أوصحة أو شمولية  المعلومات الوارد 

تأسس الموقع سنة 2001 يضم الموقع العديد من الزوايا منها اول غرفة المندائية للمحادثة الصوتية, صفحة الأخبار،صفحة الكتاب,منوعات, كما انطلق من الموقع اول راديو مندائي على الأنترنت و نسعى جاهدين للأرجاع الخدمة
موقع الشبكة المندائية موقع محايد منما يميزة عن بقية المواقع على النت
تم انشاء الموقع ودعمة من قبل السيد ماجد حميد سعيد

 

رجال الدين المندائي